Το γεφύρι του Συγκούνα

Image not found!

Το γεφύρι του Συγκούνα

Το γεφύρι του Συγκούνα, μετά τους Χριστούς, το κατασκεύασε ο Συρρακιώτης μεγαλέμπορος Συγκούνας..

Το γεφύρι του Συγκούνα, μετά τους Χριστούς, το κατασκεύασε ο Συρρακιώτης μεγαλέμπορος Συγκούνας, καθώς απ’ αυτό το σημείο περνούσε τα εμπορεύματά του προς την Άρτα. Πριν από την κατασκευή του γεφυριού η μεταφορά των εμπορευμάτων γινόταν μ’ ένα συρματόσκοινο, που ήταν στερεωμένο στις δύο πλευρές του ποταμού.

Copyright Oikies Katogi Pramanta Tzoumerka - All Rights Reserved.